Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1981 yılında mezun olan Göksel Şener 1989 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programını ve 1994 yılında Farmakoloji Doktora Programını tamamladı. 2002 yılında doçentlik, 2007 yılında profesörlük ünvanlarını aldı. 2021 yılında Marmara Üniversitesi’nden emekli olan Şener halen Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hipertansiyon, diyabet, kolestaz, böbrek taş hastalığı gibi modeller başta olmak üzere ilaç toksisiteleri, bilişsel fonksiyonlar üzerinde yapılmış çalışmaları ile 250 nin üstünde SCI/SCI expanded yayını ile 10.000 in üzerinde atıfı, ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ondokuz adet farmakoloji yüksek lisans tezi ve oniki adet farmakoloji doktora tezi yürütmüştür. Prof Şener’in akademik çalışmaları doğrultusunda h faktörü 63 tür.