Fitoterapi

Prof.Dr. Ahmet BAŞARAN
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı

  • Fitoterapi nedir, ülkemizde ve dünyadaki önemi nedir?
  • Fitoterapide kullanılan kaynakların bilinmesi neden önem taşır?
  • Standardize ürün ya da zenginleştirilmiş ürün nedir, neden kullanılmalıdır?
  • Fitoterapötiklerin eczanelerde satılması neden önerilmektedir?
  • Fitoterapide Farmakovijilans olur mu?
  • Gıda takviyeleri, nutrasötikler ve besin destek materyalleri ilaç olarak kullanılır mı?