Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, 2002 yılında Türkiye’de eczacılık alanındaki gelişmelere ve eczacılar ile paydaşlara ilaç ve diğer farmasötikler, tıbbi sarf, kozmetikler başta olmak üzere sağlık alanında mezuniyet sonrası eğitimlere güncel bilimsel katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

Türk Eczacıları Birliği 33. Dönem Büyük Kongresi’nde kurulması onaylanan ve Merkez Heyetinin 20 Haziran 2002 tarihli toplantısında ilk Yönetim Kurulu atanan Eczacılık Akademisi 25 Ekim 2002 tarihinde Eczacı Odaları Başkanları ve Yöneticileri, Eczacılık Fakültelerinin Dekanları, öğretim üyeleri ve meslekdaşlarımızın katılımıyla açılmıştır.

Eczacılık Akademisinin ilk başkanı Prof.Dr. Fethi Şahin ve ilk yönetim kurulu üyeleri Prof.Dr. Süheyla Kas,̧ Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. İhsan Çalış, Dr.Ecz. Akın Çubukçu, Ecz. Sabih Tekin Çağlar, Ecz. Ekrem Eşkinat ve Ecz. Adem Peten’dir.

Eczacılık Akademisi Önceki Başkanları:

  • Prof. Dr. M. Fethi Şahin (2002-2004, 2004-2006,2006-2008)
  • Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer (2008-2010,2010-2012)
  • Prof. Dr. A. Ahmet Başaran (2012-2014,2014-2016)
  • Prof. Dr. Tayfun Uzbay (2016-2018, 2018-2020)
  • Prof. Dr. Terken Baydar (2020-2021)
  • Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan (2021-2023)