Akademi Eğitimleri

YÖNETİM BECERİLERİ

Bu eğitimde yönetim becerileri geliştirilmesi, iş hayatında ve günlük yaşamdaki farklı yaş gruplarının özelliklerinin tanımlanması, farklı yaş grupları ile daha iyi iletişim kurulması, liderlik yeteneği, beden dilinin doğru kullanılması, iletişim tarzlarının belirlenerek ekip içerisinde olası çatışmaları önlenmesi, doğru geri bildirim verilebilmesi, bireylerin yetkinliklerine göre sorumluk dağılımı yapılması, işlerin önceliklere göre sınıflandırılması ve zaman kaybının önlenmesi, çalışma ortamındaki problemlerin çözülerek ikna becerilerinin kazanılması ve topluluk önünde etkin sunumlar yapılması hakkında bilgiler sunulmaktadır.


Süre: 1 GÜN
KOZMETİK - DERMAKOZMETİK

Bu eğitimde kozmetik ürün tanımı, sınıflandırılması, klasik ve yeni kozmetik taşıyıcı sistemler, kozmetik ürünlerin etiket ve ambalaj özellikleri, saklanması, yan etkileri, derinin yapısı, yaşlanmaya karşı kullanılan ürünler, güneş ışınlarına karşı koruyucu bronzlaştırmayı sağlayıcı ürünler, selülite karşı kullanılan ürünler, antiperspiran ve deodorantlar, aeresoller, saçın yapısı, şampuanlar, saç bakım ürünleri hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM

Bu eğitimde diyabet hakkında genel bilgiler, hastalık izlemi, insülin ve oral antidiyabetikler ile tedavi yaklaşımları, insülin enjeksiyon tekniği, insülin kalemleri, diyabetin komplikasyonları ve hasta eğitiminde, tüm hastalık tedavisinde, izleminde ve komplikasyonların önlenmesi hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ROMATİZMAL HASTALIKLAR

Bu eğitimde, romatoit artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut gibi hastalıklar ile bu hastalıkların tedavisinde çok sık kullanılan biyolojik ve biyolojik olmayan ilaçlarda izlem ve dikkat edilmesi gerekenler, ayrıca kortikosteroitler ve NSAİİ’ler hakkında da bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Bu eğitimde, genel antibiyotik kullanım prensipleri, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve hepatit gibi güncel konular ve bunların tedavisinde eczacının rolü anlatılmakta, bu hastalıklar için uygulanan tedavi yaklaşımları, klinikteki uygulamalar, korunma ve aşılanma ilkeleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

Bu eğitimde, yaşlanmaya neden olan mekanizmalarla ilişkili teoriler, yaşlı grupta ilaçla ilişkili sorunlar, geriatrik popülasyonda sık görülen hastalıklarda ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgiler sunulmakta ve yaşlı hastaların eğitimi ve izleminde eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
HAMİLELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

Bu eğitimde, gebelikte ve laktasyon döneminde ilaç, vitamin ve minerallerin güvenli kullanımıyla ilgili bilgiler sunulmakta, gebelerin takibinde ve eğitiminde eczacının rolü ve güvenilir bilgi kaynaklarına erişim anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
HİPERTANSİYONDA FARMASÖTİK BAKIM

Bu eğitimde, hipertansiyonun tanımı, tedavisi, kan basıncı ölçümü ve takibi, risk faktörleri ve yaşam tarzı değişiklikleri, tedavi uyumunun artırılması ve antihipertansif ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolünün anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ADLİ ECZACILIK

Bu eğitimde, adli bilimler ve çalışma alanları, ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler, eczacının adli olaylardaki görev ve sorumlulukları, olay yeri inceleme, adli toksikoloji, alkol zehirlenmeleri, doping maddeleri ve suistimali, bitkilerle zehirlenmeler, bitkisel tıbbi ürünler ve takviye edici gıdalarda risk değerlendirmeleri, bitki-ilaç etkileşimleri, eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli vakalardan örnekler ve eczacının adli bilirkişi olarak verdiği hizmetler hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Bu eğitimde, antidepresan ilaçlar, etki mekanizmaları, riskli gruplarda güvenli kullanımı ile cinsel işlev bozuklukları hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER

Bu eğitimde, eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazların tanımı, sınıflandırılması ve EC direktifi, eczane ve hastanelerde bulunan medikal ürünler, sağlık aksesuarları, radyoaktif olan ve olmayan tıbbi gazlar, CE işareti ve yönetmelikler, yasal düzenlemeler, tıbbi cihazların sterilizasyonu, tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
MADDE BAĞIMLILIĞI

Bu eğitimde, madde bağımlılığı, madde bağımlılığının oluşum mekanizmaları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
FİTOTERAPİ

Bu eğitimde, fitoterapi kavramı, fitoterapöitk/geleneksel bitkisel tıbbi ürün, mevzuat, uygulama şekilleri, tıbbi çayların hazırlanışı ve kalite kontrolü, solunum yolları, kalp-damar sistemi, sinir sistemi, üriner sistem ve gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında, kilo kontrolünde ve immün sistem desteklenmesinde kullanılan fitoterapötikler hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Bu eğitimde, eczacıların, danışmanlık görevlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için iletişim becerilerini geliştirmeleri amacıyla etkin iletişim kuralları, hasta ile iletişimde kullanacağı etkili iletişim teknikleri, etkin beden dili kullanımı, hasta memnuniyetinde hassas değerler, profesyonel davranış becerileri, zor hastalarla başa çıkma yöntemleri, farklı dinleme türlerini ve iyi dinleme becerileri, geri bildirim verme becerilerinin geliştirilmesi ve hastayı çözüme dahil edebilme yolları hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.


Süre: 1 GÜN
ECZACI VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI

Bu eğitimde, sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin hukuki boyutu, sözleşmesel sorumluluğunun ceza ve tazminat boyutu, sağlık çalışanının hastayı karşılama şekli, reçete verme sorumluluğu, hastaya ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yasal durum, eczacının tıbbi müdahalesinde yasal boyut, sağlık çalışanı hakları, hasta bilgi güvenliği, sağlık çalışanlarına karşı şiddette ele alınması gereken unsurlar, soruşturma ve kovuşturmaya karşı eczacının savunması hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ECZACININ SAĞILK DANIŞMANI ROLÜ

Bu eğitimde, serbest piyasa ve eczane dinamikleri, eczanelerde değişim, hasta odaklı eczacılık, farmasötik bakım esasları, kronik hastalıklarda danışmanlık, reçete danışmanlığı, eczane uygulamaları, eczacı ajandasında yıl, ay ve hafta planlama, sağlıkta özel günler hakkında bilgiler sunulmakta ve örnek olgu çözümleri konuları üzerinden eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
SOSYAL MEDYANIN ETKİN KULLANIMI

Bu eğitimde, sosyal medyanın etkin kullanımı, sosyal medyanın gücünü keşfetme, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snap Chat vb. sosyal medya ortamlarının birbirinden farkları, kişisel ve kurumsal hesapların yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Bu eğitimde, iş hayatındaki iletişimde profesyonel kurallar, sihirli kelimeler ve yasak kelimeler, ses tonunu doğru kullanma, karşılama ve uğurlama kuralları, soru sorma ve etkili dinleme teknikleri, empati yapma ve geri besleme teknikleri, etkin iletişim ve beden dilinin geliştirilmesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ

Bu eğitimde, müşteri ilişkilerinin kurma ve planlama aktivitelerinin ekiplerine öğretilmesi, sistematik ve planlı bir şekilde operasyon planlarının hazırlanması, örnekler üzerinden stratejik aktivite planları oluşturulması, şirket içi eylem takımları kurulması ve yönetilmesi, mali kaynakların doğru kullanılması, ekiplerin doğru seçilip ve verimli operasyon stratejilerinin geliştirilmesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Bu eğitimde, müzakere teknikleri, çatışma yönetimi, başarılı bir müzakerenin temelini oluşturan prensipler ve kritik parçalar, müzakerelerde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için uygulamalar ile yetkinliklerin geliştirilmesi ile kurum içi ve dışındaki çatışmaları çözme yetkinlikleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
SUNUM TEKNİKLERİ

Bu eğitimde, etkili sunum, ilgi çekecek konuşmalar için içerik ve görsel hazırlanması, ses ve beden dilinin etkin kullanımı, kıyafet seçimi, kullanılan sunum araçları, kürsü fobisinin yenilmesi, gerginlik ve heyecanın giderilmesi, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulması ve başarılı konuşma gerçekleştirilmesine ilişkin tekniklerin uygulamaları hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
KATEGORİ & GÖRSEL YÖNETİMİ
Bu eğitimde, değerli müşterinin anlaşılması, gerçek karar vericilerin bulunması ve ilişki kurulması, aday müşterinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının öğretilmesi, teklifin cazip hale getirilmesi, satışın yapılması ve sipariş alınması, yeni bir müşteri siparişi ile başlayan ilişkinin kalıcı ve karlı hale getirilmesi, mağaza içinde yapılması gerekenler, POP kullanımı, renkler ve kokunun etkisi, güvenlik alanı düzenlemesi, trafik akışına göre ürünün en doğru yerde teşhir edilmesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Süre: 1 GÜN
OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ECZACILIK HİZMETLERİ

Bu eğitimde, aile afete hazırlık planı ve kurum afete hazırlık planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma, müdahale kapasitesinin artırılması, güvenli yaşam, genel afet bilinci, deprem, sel, heyelan, çığ, afetlerde zarar azaltma ve ilkyardım hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

 

Süre: 1 GÜN
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM

Bu eğitimde, klinik eczacılık/farmasötik bakım uygulamalarında eczacının rolü, hasta eğitimi ve izlemi ve ilaç danışmanlığı hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.


Süre: 1 GÜN
TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEDULAYA ÜRÜN GİRİŞİ, UYGULANMASI VE SATIŞI

Bu eğitimde, tıbbi malzeme temin sözleşmesi kapsamında Medulaya ürün girişi, ortopedik ürünlerin tanıtımı, uygulanması ve satışı konuları hakkında bilgiler sunulmaktadır.


 

Süre: 1 gün
DÖRT KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ, BEŞİNCİSİ YOLDA

Bu eğitimde, eczanede veya çalışma ortamında farklı kuşaklarla takım olarak en iyi çalışma şartlarının yakalanması, motivasyon, kuşakları motive eden faktörler, yaklaşım farklılıkları, kuşakların özellikleri, farklı kuşaklarla iletişim kurulması, iletişimde karşılaşılabilecek zorluklar ve üstesinden gelinmesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 

Süre: 1 GÜN
ECZANENİZDE GERÇEKTEN LİDER BİR YÖNETİCİ MİSİNİZ?

Bu eğitimde, eczanelerinde birer lider olan eczacılar için liderlik tanımı ve tek bir liderlik tipinin olmadığının farklı modeller ile anlatılması, eczacıların takımlarındaki problemleri çözme becerileri için öneriler, yönetici eczacının kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlaması, yönetimi altındaki bireylere görev paylaşımı, yetki ve sorumluluklarının bildirilmesi, başkalarıyla birlikte çalışma, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve değişen çevreye uyum sağlanması hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ECZANEDE TAKIM YÖNETİMİ

Bu eğitimde, eczacıların takımlarındaki çalışma arkadaşları ile yaşayabilecekleri problemleri çözme becerileri, ekip çalışmasına yatkınlık, tedbirlilik, uzlaşılabilirlik, eczanedeki takım arkadaşlarının işlerini severek yapması, işini iyi yapması, zor durumdaki ekip üyesine yardımcı olunması, suçlamadan ve savunmaya geçmeden durum değerlendirmesi yapılabilmesi, farklı düşünceleri anlama gayreti, problem çözme ve çözümü bulmak için sorumluluk üstlenme, bilgi ve düşüncelerini diğer çalışma arkadaşları ile paylaşma hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ECZANENİZDE PROBLEM ÇÖZME VE İKNA

Bu eğitimde, bireylerin ortak fikirler üzerine odaklaştırılması, sorunların anlaşılabilir şekilde çözümlenmesi ve ikna etme teknikleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 

Süre: 1 GÜN
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS

Bu eğitimde, akılcı ilaç kullanımının önemi ve akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında farkındalığın arttırılması, sağlık profesyonellerinin ve ilgili örgüt ve sektörlerin toplum bilincinin arttırılmasındaki sorumlulukları, ilaçların güvenli kullanımlarını sağlamak için olası advers ilaç reaksiyonlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan farmakovijilans sistemi bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
ECZACILAR İÇİN TEMEL HUKUK EĞİTİMİ

Bu eğitimde, sağlık hukukunun temel kavramları, kamu sağlığı kavramı, tıbbi müdahale-rıza-dikkat ve özen yükümlülüğü, bazı özel tıbbi olaylar ve sorumluluk, organ doku nakli, kürtaj, cinsiyet değiştirme, estetik amaçlı müdahale, kök hücre, klonlama, eczacılık alanındaki konular, ilaç takip sistemi (İTS), ödünç ilaç, iş yasası ve eczane çalışanları, SGK protokolü uygulamaları, eczacı odası deontoloji ve disiplin mevzuatı, eczacının özen yükümlülüğü, cezai sorumluluk, idari sorumluluk, hukuki sorumluluk, hasta hakları, hekim hakları, eczacının bu ilişkideki konumu, eczacı ve hekimin cezai ve hukuki sorumlulukları, tüketici hakları ve hasta hakları çerçevesinde hasta (müşteri) ve eczacı ilişkileri hakkında bilgiler sunulmaktadır.


Süre: 1 GÜN
AROMATERAPİ

Bu eğitimde, aromaterapi kavramı, tarihçesi ve genel bilgiler, uçucu yağların elde ediliş yolları, kimyasal içeriği, kemotip kavramı ve önemli uçucu yağ bitkilerinin kemotipleri, aromaterapinin temel öğeleri olan uçucu yağların hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla bilinçli şekilde kullanılması, uçucu yağlarda farmasötik kalitenin önemi, uçucu yağlarda kalite kontrol, uygulama yolları, raf ömrü, aromaterapide kullanılan uçucu yağlar ve uçucu yağ karışımları, masaj yağları, pratik formüller,  Avrupa İlaç Ajansının (EMA) uçucu yağlara bakışı, klinik çalışmalar ve uçucu yağ-ilaç etkileşimleri hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.


Süre: 1 GÜN
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

Bu eğitimde, yeni doğan ve bebeklik döneminde görülen farmakokinetik farklılıklar, farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıklar nedeniyle değişen ilaç etkileri, çocuklarda ilaç kullanımında dikkat edilecek temel farmakolojik parametreler ve çocuklarda sıklıkla kullanılan antibiyotik ve antipiretik ilaçlar, eczanede sık karşılaşılan çocukluk çağı sorunları hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
KOZMETOVİJİLANS

Bu eğitimde, kozmetik ürünlerin normal kullanımında meydana gelen olası istenmeyen etkilerin spontan bildirimlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kurulmuş kozmetovijilans sistemi ile bu ürünlere ait istenmeyen etkilerle ilgili örnekler ve bildirim yapılmasındaki süreçleri ve sistemin işleyişi hakkında bilgiler sunulmakta ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN
BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERDE STANDARDİZASYON VE KALİTE

Bu eğitimde, fitoterapide kullanılan bitkisel tıbbi ürünler için standardizasyon kavramı ve önemi, standardizasyon tipleri, ekstre kavramı ve ekstre tipleri, farmakope monograflarında bitkisel ekstrelerde standardizasyon örnekleri, parmak izi analizi, farmakopeler ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bitkisel tıbbi ürünlerdeki standardizasyon kriterleri, farmakopelerde bitkisel droglar ve drog preparatları için istenen kalite kontrol yöntemleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 

Süre: 1 GÜN
ASTIM VE KOAHTA FARMASÖTİK BAKIM

Bu eğitimde, astım ve KOAH hastalarında farmasötik bakım yapabilmek için bir eczacıya gerekli olan temel hastalık bilgisi, güncel kılavuzlar eşliğinde tedavi seçenekleri, korunma yolları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile pratik ilaç bilgisi hakkında bilgiler sunulmakta, inhaler cihazların kullanımı gösterilmekte ve eczacının rolü anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN