Akademi Eğitimleri

YÖNETİM BECERİLERİ
“Yönetim becerileri nasıl geliştirilir?” diye sorulduğunda zihnimizde genellikle kitlelerin doğuştan büyük fikirleri ve büyük yetenekleri olan insanların peşine takıldığı düşünür ve yönetim becerilerimizi yeterince geliştiremeyeceğimizi düşünürüz. Aslında durum hiç de gözümüzde büyüttüğümüz gibi değildir. Bu eğitim ile iş hayatınızda ve günlük yaşamınızdaki farklı yaş gruplarının özelliklerini tanımlayacağız. Böylece farklı yaş grupları ile daha iyi iletişim kurabileceksiniz. Ekibinize olduğu kadar kendinizi de liderlik edebilecek ve beden dilinizi doğru kullanabileceksiniz. Hem kendi iletişim tarzınızı hem de çalışma arkadaşlarınızın iletişim tarzlarını belirleyerek ekip içerisinde olası çatışmaları önleyebileceksiniz. Hem ekip arkadaşlarınıza hem yöneticilerinize doğru geri bildirim verebileceksiniz. Bireysel farklılıkların önemini kavrayarak ekiplerinizde bireylerin yetkinliklerine göre sorumluk dağılımı yapabileceksiniz. İşlerinizi önceliklerinize göre sınıflandırarak oluşan zaman kaybını engelleyebileceksiniz. Çalışma ortamınızda meydana gelen problemlerinizi çözerek istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak ikna becerileri kazanacaksınız. Yaşama dair zihninizde kavradığınız ebeveyn ve çocuk verilerini hatırlayarak, kendinize daha çok değer değer vereceksiniz. Hem içerik hem de tarz olarak topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuş hazırlayabileceksiniz.
Süre: 1 GÜN
KOZMETİK - DERMAKOZMETİK
Kozmetik ürün tanımı, sınıflandırılması, klasik ve yeni kozmetik taşıyıcı sistemler, kozmetik ürünlerin etiket ve ambalaj özellikleri, saklanması, yan etkileri, derinin yapısı, yaşlanmaya karşı kullanılan ürünler, güneş ışınlarına karşı koruyucu bronzlaştırmayı sağlayıcı ürünler, selülite karşı kullanılan ürünler, antiperspiran ve deodorantlar,aeresoller, saçın yapısı, şampuanlar, saç bakım ürünleri konuları üzerinde durulacaktır.
Süre: 1 GÜN
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA İLAÇ KULLANIMI
Çeşitli kardiyovasküler hastalıkların (hipertansiyon, angina pektoris, kalp yetmezliği, periferik damar hastalıkları vb.) nedenleri, bu hastalıklarda kullanılan ilaçların etki ve yan etki şekilleri, diğer ilaçlarla etkileşimleri, hastada var olan diğer hastalık durumlarında (diyabet, tiroid, addison gibi çeşitli endokrin sistem hastalıkları, astım vb.) dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
Süre: 1 GÜN
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM
İlk gün diyabet hakkında genel bilgiler, hastalık izlemi, insülin ve oral antidiyabetikler ile tedavi yaklaşımları, insülin injeksiyon tekniği, insülin kalemleri, diyabetin komplikasyonları ve hasta eğitiminde, tüm hastalık tedavisinde, izleminde ve komplikasyonların önlenmesinde eczacıya düşen görevlerle ilgili bilgiler verilmektedir. Eğitimin sonunda anlatılan konuların pekiştirilmesi için vaka çalşmaları yapılmaktadır. Eğitimin ikinci gününde ise, koroner arter hastalığı risk faktörleri, dislipidemi tedavisinde eczacıya düşen görevler, hedeflerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi, iskemik hastalıklara genel bakış, tedavide kullanılan ilaçlar ve eczacının rolü konuları anlatılmaktadır. Konuların pekişmesi için vaka çalışmaları yapılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Eczacıların çok merak ettiği ve çok sayıda hastalarının olduğu osteoporoz, menopoz, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, tiroit ve paratiroit fonksiyon bozuklukları, gut, sistemik lupus eritematozus, adrenal bez hastalıkları gibi konular anlatılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde çok sık kullanılan ilaç gruplarından olan kortikosteroitler ve NSAİİ’ler ayrıca birer ders konusu olarak detaylı olarak ve karşılaştırmalı örneklerle, güncel literatür bilgisiyle sunulmakta ve anlatılan tüm konularla ilgili etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Bu eğitimde; genel antibiyotik kullanım prensipleri, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, menenjit, hepatit gibi güncel konular ve bunların tedavisinde eczacının görevleri anlatılmakta, bu hastalıklar için uygulanan tedavi yaklaşımları, klinikteki uygulamalar, korunma ve aşılanma ilkeleri yine etüt çalışmalarıyla ve görsel öğelerle sunulmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ENDOKRİN HASTALIKLAR
Eczacıların çok merak ettiği ve çok sayıda hastalarının olduğu osteoporoz, menopoz, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, tiroit ve paratiroit fonksiyon bozuklukları, gut, sistemik lupus eritematozus, adrenal bez hastalıkları gibi konular anlatılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde çok sık kullanılan ilaç gruplarından olan kortikosteroitler ve NSAİİ’ler ayrıca birer ders konusu olarak detaylı olarak ve karşılaştırmalı örneklerle, güncel literatür bilgisiyle sunulmakta ve anlatılan tüm konularla ilgili etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
Yaşlanmaya neden olan mekanizmalarla ilişkili teoriler, yaşlı grupta ilaca bağlı en yaygın gözlenen sorunlar, geriatrik popülasyonda yüksek oranda görülen hastalıklarda ilaç kullanımı ve ilaç etkileşmelerin hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
Süre: 1 GÜN
HAMİLELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
Eczacıları ilaç, vitamin ve minerallerin gebelikte ve laktasyon döneminde kullanımıyla ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
Süre: 1 GÜN
ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM
Astım ve KOAH hastalarında farmasötik bakım yapabilmek için bir eczacıya gerekli olan temel hastalık bilgisi, güncel kılavuzlar eşliğinde tedavi seçenekleri, korunma yolları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile pratik ilaç bilgisi verilmekte, olgu çalışmalarıyla eczacının rolü ve inhaler cihazların kullanımı gösterilmektedir.
Süre: 1 GÜN
HİPERTANSİYONDA FARMASÖTİK BAKIM
Hipertansiyonun tanımı, tedavisi ve eczacının bu konudaki rolünün anlatıldığı 1 günlük eğitim programında çeşitli vaka ve etüt çalışmaları yer almaktadır.
Süre: 1 GÜN
ADLİ ECZACILIK
Adli bilimler ve çalışma alanları, Ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler, Adli eczacılık, Adli eczacının görev ve sorumlulukları, Olay yeri inceleme, Adli Toksikoloji, Alkol zehirlenmeleri, Doping maddelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, Bitkilerle zehirlenmeler, Salon bitkileri ve Mantar zehirlenmeleri, Türkiye’de bitki zehirlenmeleri ve değerlendirilmesi, Bitkisel ilaçlar ve nutrasötiklerde risk değerlendirmeleri, Bitkisel ilaç, gıda desteği-ilaç etkileşmeleri, Eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli sorunlardan örnekler ve Eczacının adli bilirkişi olarak verdiği hizmetler hakkında bilgilendiren eğitim programı.
Süre: 1 GÜN
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Bu eğitim programında, eczacılık pratiği bakımından güncel ve önemli bir konu olan antidepresan ilaçlar etki düzenekleri, riskli gruplarda kullanım emniyetleri ve sık karşılaşılan bir sorun olan cinsel işlev bozuklukları bakımından güncel bilimsel veriler çerçevesinde değerlendirilecek ve izleyici kitle bilgilendirilecektir.
Süre: 1 GÜN
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER
Bu eğitim programında; eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazların tanımı, sınıflandırılması ve EC direktifi, eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazlar, medikal ürünler, sağlık aksesuarları, radyoaktif olan ve olmayan tıbbi gazlar, CE işareti ve yönetmelikler, yasal düzenlemeler, tıbbi cihazların sterilizasyonu, tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü konuları üzerinde durulacaktır.
Süre: 1 GÜN
MADDE BAĞIMLILIĞI
Bu eğitim programında, halk sağlığı ve eczacılık pratiği açısından önemli bir konu olan madde bağımlılığının beyinde nasıl oluştuğu, tedavi ve mücadele yöntemleri, önlenmesi ve madde bağımlılığı konusunda bilimsel çerçevede güncel ve eczacının pratikte kullanabileceği bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Süre: 1 GÜN
İLAÇ VE ECZACILIK BİLİM ETİK
Süre: 1 GÜN
DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI
Bu eğitim programında; sık karşılaşılan cilt sorunları ve cilt hastalıklarının (akne, rozase, pişik, egzema, seboreik dermatit, sedef, vitiligo, impetigo, yanık, uçuk, siğil, nasır, mantar, uyuz, bit vb) farmakoterapisi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu ilaçların kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar ve eczacının rolü vurgulanacaktır.
Süre: 1 GÜN
FİTOTERAPİ
Bitkilerle tedavi (Fitoterapi) ve uygulama şekilleri, eczanede tıbbi çaylar, hazırlanışı ve kontrolü, solunum yolları, kalp-damar sistemi ve sinir sistemi rahatsızlıklarında, üriner sistem rahatsızlıklarında ve zayıflamada, sindirim sistemi/karaciğer safra rahatsızlıklarında ve geriatrik rahatsızlıklarda fitoterapi ve ilaç etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ÜREME SAĞLIĞI
Süre: 1 GÜN
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Topluma en yakın sağlık danışmanı olarak nitelendirilen eczacıların, danışmanlık görevlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için de iyi iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla eczacıların farklı profillerle iletişim becerilerini geliştirmeleri şarttır. Eğitimin amacı etkin iletişim kurallarını incelemek, hasta ile iletişimde etkili iletişim teknikleri, hastalarımızı etkilemek için etkin beden dilini kullanabilmek, hasta mesnuniyetinde hassas değerler, profesyonel davranış becerileri, zor hastalarla başa çıkma yöntemleri, farklı dinleme türlerini ve iyi dinleme becerilerinin önemini incelemek, geri bildirim verme becerimizi geliştirmek, hastayı çözüme dahil edebilmektedir. 

 

Süre: 1 GÜN
ECZACI VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI
* Sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin hukuki boyutu, sözleşmesel sorumluluğunun ceza ve tazminat boyutu * Sağlık çalışanının hastayı karşılama şekli * Reçete verme sorumluluğu * Hastaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı yasal durum * Eczacının tıbbi müdahalesinde yasal boyut * Sağlık çalışanı hakları * Hasta bilgi güvenliği * Sağlık çalışanlarına karşı şiddette ele alınması gereken unsurlar * Eczanede soruşturma ve kovuşturmada karşı savunma nasıl yapılır.? * Eczaneye özel vaka örnekleri konuları ayrıntılı olarak anlatılır.
Süre: 1 GÜN
ECZANE VE ECZACI DANIŞMANLIĞI
Serbest Piyasa ve Eczane Dinamikleri, Eczanelerde Değişim, Hasta Odaklı Eczacılık, Farmasötik Bakım Esasları, Kronik Hastalıklarda Danışmanlık, Reçete Danışmanlığı, Eczane Uygulamaları, Eczacı Ajandası Yıl, Ay, Hafta Planlama, Sağlıkta Özel Günler, Örnek Olgu Çözümleri konuları bu eğitimde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ETKİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
İnternet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli uğrak yeri sosyal medya siteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar her an bilgisayara ve internete ulaşabilmekte hatta bunları ceplerinde taşımaktadırlar. Bundan dolayı her an sosyal medya profillerini ve arkadaşlarının etkileşimlerini takip edebilmektedirler. İşte bu yüzden günden güne hayatımızın her alanına girmeye başlayan sosyal medyayı etkin nasıl kullanabiliriz? Sosyal medyanın gücünü nasıl keşfederiz? Facebook, Twitter, Linkedin, Snap Chat vb. alanların birbirinden farkları nedir? Kişisel sosyal medya hesaplarımı daha etkin nasıl kullanabilirim? Kurumsal hesapların yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz vb…
Süre: 1 GÜN 2 SAAT
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
İş hayatında iletişimde profesyonel kurallar, sihirli kelimeler ve yasak kelimeler, ses tonunu doğru kullanma, karşılama ve uğurlama kuralları, soru sorma ve etkili dinleme teknikleri, empati yapma ve geri besleme teknikleri, etkin iletişim ve beden dili konuları anlatılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ
Eğitimde amacı katılanlara ekipleri ile ilgili müşteri ilişkilerini kurma ve planlama aktivitelerini öğretmek, sistematik ve planlı bir şekilde operasyon planlarını hazırlamayı göstermektedir. Örnek durumları inceleyerek stratejik aktivite planları oluşturmayı, şirket içi eylem takımları kurulmasını ve bu ekibin yönetilmesini göreceksiniz. Bu eğitim sonunda şirket kaynaklarının doğru kanalize edilerek, doğru ekiplerin seçilip, verimli operasyon stratejileri geliştirmesi sağlanacaktır. Vaka çalışmaları sayesinde, operasyon ekibini çok daha güçlü hale getirebilir ve daha iyi iş sonuçları yaratabilirsiniz.
Süre: 1 GÜN
MÜZAKERE TEKNİKLERİ
Bu eğitimde müzakere teknikleri ve çatışma yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. Başarılı bir müzakerenin temelini oluşturan prensipleri ve kritik parçaları daha iyi anlamak, gelecekteki tüm müzakerelerde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için uygulamalar ile yetkinlikleri geliştirmek anlatılmaktadır. Çatışmaların çözülmeden sürmesi durumunda kızgınlıklar-küskünlükler gelişecektir. Yöneticiler kurum içi ve dışındaki çatışmaları çözmek için bazı yetkinliklere sahip olmalıdır. Bu eğitimde bu yetkinliklerinizi geliştireceksiniz.
Süre: 1 GÜN
SUNUM TEKNİKLERİ
Etkili sunum yapmak, toplum karşısında ilgi çekecek konuşmalar yapmak için içerik ve görsel hazırlamak yanında, sesinizi ve beden dilinizi nasıl kullanacağınızı, kıyafetten, kullanacağınız sunum araçlarına kadar neler yapmanız gerektiğini bu eğitimde göreceksiniz. Bu eğitimde kürsü fobisinin yenilmesi, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını aktarmak, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin uygulamaları olarak deneyimlenmesi şansına kavuşabilirsiniz.
Süre: 1 GÜN
KATEGORİ & GÖRSEL YÖNETİMİ
Değerli müşteri nasıl anlaşılır? Gerçek karar vericiler nasıl bulunur ve ilişki kurulur? Aday müşteri nasıl değerlendirilir ve ihtiyaçları nasıl öğretilir? Teklifiniz nasıl cazip hale getirilebilir? Satış nasıl kapatılabilir ve sipariş alınır? Yeni bir müşteri siparişi ile başlayan ilişki nasıl kalıcı ve karlı bir hale getirilir? Mağaza içinde neler yapmalıyız? POP nasıl kullanılır, renkler ve koku ne etki yapar? Güvenlik alanı nasıl düzenlenmelidir? Trafik akışına göre ürün en doğru yerde ne teşhir etmeliyiz? Konuları anlatılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
KUŞAKLARARASI İLETİŞİM
Süre: 1 GÜN
GÜVENLİ YAŞAM
Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını anlatılmaktadır.Güvenli Yaşam eğitiminin içereği Genel Afet Bilinci, Deprem, Sel, Heyelan, Çığ, Afetlerde Zarar Azaltma, İlkyardım konularıdır.
Süre: 1 GÜN 6 SAAT
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM
Klinik Eczacılık/Farmasötik Bakım Tedavisi’nde Eczacının Rolü konularında  bilgilendirilmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır

-Eczanelerde Hasta Odaklı Hizmetlerin Yaygınlaştırılması İçin Mesleki Beceriler ve Temel Yaklaşımlar
-Eczanede Sık Görülen Sorunlara Klinik Eczacı Yaklaşımı
-Endokrin ve Metabolik Hastalıklarda Eczacı Danışmanlığı
-Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Tedavide Eczacı
(Her konu başlığı 2 gün 18 saattir)
Süre: 2 GÜN 18 SAAT
TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEDULAYA ÜRÜN GİRİŞİ ORTOPEDİK ÜRÜNLERİN TANITIMI, UYGULANMASI VE SATIŞI

Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında medulaya ürün girişi, ortopedik ürünlerin tanıtımı, uygulanması ve satışı konuları üzerinde durulmaktadır. 


 

Süre: 1 gün 4 saat
DÖRT KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ, BEŞİNCİSİ YOLDA
Eczanemizde veya çalışma yerimizde farklı kuşaklarla çalıştığımıza göre, takım olarak en iyi çalışma şartlarını yakalamak önemlidir. Çalışmadaki en önemli faktörlerden biri motivasyondur. Bu nedenle kuşakları nelerin motive ettiği bilinmelidir. Bunun nedeni, "sana nasıl davranmalarını istiyorsan diğerlerine öyle davran" yaklaşımının yerini, "diğerleri nasıl davranacaksa sen de onlara öyle davran" yaklaşımına bırakmasıdır. Bu eğitimde kuşakların özellikleri, farklı kuşaklarla nasıl iletişim kurulabileceği, iletişimde karşılaşılabilecek zorluklar ve nasıl üstesinden gelinebileceği anlatılmaktadır.
Süre: 1 GÜN
ECZANENİZDE GERÇEKTEN LİDER BİR YÖNETİCİ MİSİNİZ?
Eğitimin amacı eczanelerinde birer lider olan eczacılar için liderlik tanımı ve tek bir liderlik tipinin olmadığının farklı modeller ile anlatılmasıdır. Eczacıların takımlarındaki problemleri çözme becerileri için öneriler sunulur. Yönetici eczacının kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlaması, yönetimi altındaki bireylere neyi, nasıl ve kiminle yapacağını, yetki ve sorumluluklarının ne olacağını açık ve kesin bildirmesi, hem başkalarıyla birlikte çalışmayı hem de kıt olan kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı ve değişen çevreye uyum sağlamayı nasıl yapacağı anlatılır
Süre: 1 GÜN
ECZANEDE TAKIM YÖNETİMİ
Eğitimde eczacıların takımlarındaki çalışma arkadaşları ile yaşayabilecekleri problemleri çözme becerileri için öneriler anlatılmaktadır. Ekip çalışmasına yatkınlığın bir yetkinliktir. Temelinde kişilik özelliklerinden tedbirlilik ve uzlaşılabilirlik yatar. Eczanedeki takım arkadaşlarınızın; işlerini severek yapıyor mu, yaptığı en iyi işi yapmak için mi işe geliyor, zor durumdaki ekip üyesine yardımcı oluyor mu, suçlamadan ve savunmaya geçmeden durum değerlendirmesi yapabiliyor mu, farklı düşünceleri anlama gayreti gösteriyor mu, her problemin bir çözümü olduğuna inanıyor ve bu çözümü bulmak için sorumluluk üstleniyor mu, bilgi ve düşüncelerini diğer üyelerle paylaşıyor mu gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz.
Süre: 1 GÜN
ECZANENİZDE PROBLEM ÇÖZME VE İKNA
Bu eğitim bireyleri ortak fikirler üzerine odaklaştırılmanıza ve sorunların anlaşılabilirliğinin çözümlenmesine yardımcı olacaktır. Çünkü inandığınız zaman aklınız her türlü problemi çözmenin yolunu bulur. Yaşam, iknadar ibarettir. Bu nedenle aynı zamanda dinleyici kitlenizin fikrini değiştirebilmek için, onlarda güçlü bir duygu yaratmaya gerek olmadığını; rasyonel bir konuşmada en geçerli olan şeyin nezaket ve incelik olduğunu, sahip olduğunuz ve olacağınız, yapacağınız, deneyimleyeceğiniz herşeye, başka insanları ikna sayesinde ulaşacağınız anlatılacaktır.
Süre: 1 GÜN
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS
Süre: 1 GÜN 6 SAAT
SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukukunun temel kavramları, kamu sağlığı kavramı, tıbbi müdahale-rıza-dikkat ve özen yükümlülüğü, bazı özel tıbbi olaylar ve sorumluluk, Organ doku nakli, kürtaj, cinsiyet değiştirme, estetik amaçlı müdahale, kök hücre, klonlama, eczacılık alanındaki konular, ITS,ödünç ilaç, iş yasası ve eczane çalışanları, SGK protokolü uygulamaları, Eczacı Odası deontoloji ve disiplin mevzuatı, eczacının özen yükümlülüğü, cezai sorumluluk, idari sorumluluk, hukuki sorumluluk, hasta hakları, hekim hakları, eczacının bu ilişkideki konumu, eczacı ve hekimin cezai ve hukuki sorumlulukları, tüketici hakları ve hasta hakları çerçevesinde hasta (müşteri), eczacı ilişkileri konuları anlatılmaktadır.

Süre: 1 GÜN 5 SAAT
AROMATERAPİ

Aromaterapi, bitkilerden elde edilen uçucu yağların tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Bu eğitimin temel amacı, uçucu yağların hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla bilinçli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Özellikle standardizasyonun bitkisel ürünlerdeki önemini vurgulamak; doğru bitkinin, doğru kısmından, doğru zamanda, doğru yöntemle elde edilen uçucu yağın aromaterapide kullanımının önemine dikkat çekmektir.

Bu eğitimde;

·   Aromaterapinin tarihçesi ve genel bilgiler, Uçucu yağların kimyasal içeriği, Uçucu yağların elde ediliş yolları, Standardizasyon ve kalite, Kemotip kavramı ve önemli uçucu yağ bitkilerinin kemotipleri, Uçucu yağ bileşimini etkileyen işlemler (rektifikasyon, deterpenasyon, kohobasyon vb.), Aromatik ürünlerin kullanılışları, uygulama yolları, raf ömrü, Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar ve uçucu yağ karışımları, masaj yağları, pratik formüller,  EMA’nın uçucu yağlara bakışı, Klinik çalışmalar, Uçucu yağ-ilaç etkileşimleri üzerinde durulacaktır.

 

Süre: 1 GÜN 4 SAAT
KOZMETİKLERİN GÜVENLİLİĞİ
ØGenel giriş-kozmetik tanımı, toksisite tanımı
ØGüneşte kullanılacak ürünler (krem, sprey, losyon vs)
ØSaç boyaları
ØSaç boyalarının gebelikte kullanımı
ØDeodorant ve antiperspiranlar
ØLosyonlar, kremler, deriye uygulanan nemlendirici ürünler
ØAluminyum, paraben, ftalat, PPD gibi kimyasalların kozmetiklerde kullanımı ve kanser riski
ØDiğer tartışmalı konular
Süre: 1 GÜN 5 SAAT
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
İlaçların etkisinde yaş, en önemli faktörlerden biridir. Bunda; özellikle vücut kütlesi ve buna bağlı olarak ilaçların dağılım hacimlerinin farklılığının yanı sıra ilaçların eliminasyonunu sağlayan sistemlerin aktivitesinin farklılıkları da önemli rol oynar. Farmakokinetik farklılıklar özellikle yeni doğan ve bebeklik döneminde görülür. Çocukluk döneminde erişkinlerle olan farklar azalmakla birlikte, belli farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıklar nedeniyle ilaçların istenmeyen etkilerinin şiddetlenmesi yönünde görülebilir. Belli hastalıklarda kullanılan ilaçların çocuklarda kullanımı erişkinlere göre farklılık göstermektedir. Bu programda, çocuklarda ilaç kullanımında dikkat edilecek temel farmakolojik parametreler ve çocuklarda sıklıkla kullanılan antibiyotik ve analjezik ilaçlar gibi belli gruptaki ilaçların ne şekilde kullanılması gerektiği konuları üzerinde durulacaktır.
Süre: 1 GÜN 6 SAAT
KOZMOTOVİJİLANS
Süre: 1 GÜN 6 SAAT
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE STANDARDİZASYON VE KALİTE
Süre: 1 GÜN 6 SAAT