NANOTEKNOLOJİ

Prof. Dr. İ. Tuncer DEĞİM
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  

 • Nanoteknoloji nedir?
 • Neden nanoteknoloji, neden nanofarmasötikler ilgi çekiyor ve konu gündemde?
 • Mikronizasyon ile nanonizasyon nedir? farkları nelerdir?Partikül boyutu çözünme ve çözünürlük ile nasıl ilişkilidir?
 • Partikül boyutu farmakokinetiği etkiler mi?
 • Nanoteknolojinin uygulama alanları nelerdir?
 • Farmasötik nanoteknoloji hangi yapılarla uğraşır?
 • Lipozomlar nedir?
 • DQAzom nedir?
 • PEG genellikle nanoteknolojide ne için kullanılır?
 • Polimerzom nedir?
 • Niozom nedir?
 • Dendrimer nedir?
 • Cochleat nedir?
 • Quantum noktacıklarıQ nedir?
 • Karbon nanotüpler nedir? Eczacılıkta uygulamaları var mıdır?
 • Sonuç ve öneriler