Misyonumu

Bilimin evrensel değerleri ışığında ve etik ilkeler çerçevesinde insan ve toplum sağlığını ilgilendiren eczacılık ve ilaç ile ilişkili tüm konularda çağdaş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, toplum sağlığının ilaçla kesiştiği her noktada toplum sağlığı için etkili politikalar geliştirmek, Türkiye’de ilaç ve eczacılık alanında yeni ufuklar açmak ve özellikle ilaç Ar-Ge faaliyetleri bağlamında bunları uygulamaya geçirebilmektir; bu amaçlar doğrultusunda tüm dünyada kabul gören kalite standartlarına ulaşmış, bilgiyi sürekli güncelleyen yaşam boyu eczacılık eğitiminin sağlanmasına öncülük etmektir. 

Vizyonumuz

Eczacının mesleki bilgi ve becerisini çağdaş uygarlığın gerektirdiği en üst düzeye ulaştırmak ve yetki ve yeterliliklerini güncel tutmaktır.