1992 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Klinik Eczacılık Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 2011 ylında Doçent, 2017 yılında da Profesör oldu. 1998 yılında Klinik Eczacılık Derneği kurucuları arasında yer aldı ve halen aynı derneğin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 2009 ylınından beri kendi fakültesi dışındaki bazı eczacılık fakültelerinde klinik eczacılık dersleri vermeye devam etmektedir. 2003 yılından beri Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından yürütülen klinik eczacılık konulu meslek içi eğitim programlarının eğitici kadrosunda yer almıştır. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat ve Standartları Belirleme Komisyonu üyesidir. 2016-2018 yılları arasında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu Kurulu üyeliği yapmıştır ve halen Ulusal Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği saymanlığı yapmaktadır. 2002 yılından beri Avrupa Klinik Eczacılık Derneği üyesi olup her yıl düzenli olarak bilimsel kongrelerini takip etmektedir. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün uluslararası indeksli dergisi olan Clinical and Experimental Health Sciences Dergisinin yardımcı editörlerindendir. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Uzmanlık Program yöneticisi de olan Sancar'ın uluslararası ve ulusal birçok makalesi ve sunumu bulunmaktadır. 2012-2015 yılları arasında dekan yardımcılığı yapmıştır. 2021 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Senatosu üyeliği görevini sürdürmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı ve Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.