Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Farmakognozi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 1999 yılında yüksek lisansını ve 2004 yılında da doktorasını tamamladı. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında 2009 yılında doçent ve 2014 yılında ise profesörlük unvanını aldı.

2000-2002, 2004 ve 2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi Üniversitesi, Doğal Ürünler Araştırma Merkezi ve Eczacılık Fakültesi’nde araştırmalar yaptı. Ayrıca Öğretim Elemanı Değişimi Programı çerçevesinde 2006 yılında Fransa, Lille-2 Üniversitesi, Farmasötik Bilimler Fakültesi, 2014 yılında ise Lublin Medikal Üniversitesi, İnorganik Kimya Bölümü’nde ve 2019 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri, Alabama Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak bulundu.

2017-2020 yılları arasında TÜBİTAK-MAM “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi” projesinde danışman ve araştırmacı olarak görev aldı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Fitoterapi ve Homeopati Bilim Komisyonu Üyeliği yaptı. Halen, S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nda alanı ile ilgili olarak komisyonlarda yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği ve GETAT Merkez Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü TSE-MTC138 Homeopati ünvanı almış tıp hekimlerinin hizmetleri CEN/TC427 Komisyon üyesi ve Avrupa Farmakopesi Homeopatik Ürünler Çalışma Grubu Uzmanıdır.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı ve 2021 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.