1972 yılında Ankara’da doğmuştur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş, 1996 yılında TÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu bursu ile aynı üniversitede 1. yüksek lisansını bitirmiştir. 2. Yüksek Lisansını, Japon Eğitim Bakanlığı bursu ile Japonya-Ryukyus Üniversitesinde tamamlamış ve doktorasını yine Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde 2002 yılında bitirmiştir. 2003 yılında TÜBİTAK-NATO bursuyla Kanada-Winnipeg Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2004 yılında Doçent ünvanına, 2009 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 2011-2014 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanlık görevini ifa etmiş olup, 2016’dan beri Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) üyesidir. Avusturya İlaç Araştırma Ajansı (ADSI) uluslararası bilim kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı görevi olup, Avrupa Fitokimya Derneği (PSE) Güneydoğu Avrupa & Türkiye temsilcisidir.

2006’da Türk Eczacılar Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü, 2010’da OWSD (Organization of Women in Science)/Elsevier Asya Kıtası Genç Bilim Kadını Ödülü, 2010’da İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC-COMSTECH) Bilim Ödülü, 2011’de L’Oreal & Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Genç Bilim Kadını Ödülü, 2011’de Gazi Üniversitesi Onur Ödülü, 2016’da Türk Eczacılar Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü, 2017’de İlaç Eczacılık Sağlık ve Bilim Teknolojileri Vakfı Başarı Ödülü, Altın Havan Bilim Ödülü ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından Gümüş Madalya Patent Ödülü, 2018’de Uluslararası Buluş Dernekleri Federasyonu (IFIA) En İyi Akademik Buluş Ödülü almıştır. Ayrıca 4 adet Ar-Ge ödülü de bulunmaktadır.

Saygın bilimsel dergilerde (SCI) yayınlanmış 280’den fazla makalesi, 3 kitabı ve 3 patenti bulunmaktadır. H indeksi (WoS) 47 ve 9000’den fazla atıfa sahip olup, başlıca araştırma alanları; Fitoterapi, Farmakognozi, tıbbi bitkilerin ve doğal moleküllerin biyolojik aktiviteleri, doğal moleküllerde in silico araştırmalar ve doğal kozmetiklerdir.