Üye Ol
Şifremi Unuttum
Kullanıcı Tipi Öğrenci
TEB Üye
Ziyaretçi
   /Kamu-Özel Sektör Ecz
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

İŞİTME ENGELLİLER İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
Bu eğitim programı ile; engelli bireylerin ve ilgili kişilerin temel insan haklarından yararlanması ve sosyal hayata uyumunu sağlamak amacıyla, eczacılık hizmet alanlarında engellilerle iletişim kurulabilmesi ve bu alanda farkındalık yaratarak eczacılara işaret dilinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
İlaçların etkisinde yaş, en önemli faktörlerden biridir. Bunda; özellikle vücut kütlesi ve buna bağlı olarak ilaçların dağılım hacimlerinin farklılığının yanı sıra ilaçların eliminasyonunu sağlayan sistemlerin aktivitesinin farklılıkları da önemli rol oynar. Farmakokinetik farklılıklar özellikle yeni doğan ve bebeklik döneminde görülür. Çocukluk döneminde erişkinlerle olan farklar azalmakla birlikte, belli farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıklar nedeniyle ilaçların istenmeyen etkilerinin şiddetlenmesi yönünde görülebilir. Belli hastalıklarda kullanılan ilaçların çocuklarda kullanımı erişkinlere göre farklılık göstermektedir. Bu programda, çocuklarda ilaç kullanımında dikkat edilecek temel farmakolojik parametreler ve çocuklarda sıklıkla kullanılan antibiyotik ve analjezik ilaçlar gibi belli gruptaki ilaçların ne şekilde kullanılması gerektiği konuları üzerinde durulacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

KOZMETİK - DERMAKOZMETİK
Kozmetik ürün tanımı, sınıflandırılması, klasik ve yeni kozmetik taşıyıcı sistemler, kozmetik ürünlerin etiket ve ambalaj özellikleri, saklanması, yan etkileri, derinin yapısı, yaşlanmaya karşı kullanılan ürünler, güneş ışınlarına karşı koruyucu bronzlaştırmayı sağlayıcı ürünler, selülite karşı kullanılan ürünler, antiperspiran ve deodorantlar,aeresoller, saçın yapısı, şampuanlar, saç bakım ürünleri konuları üzerinde durulacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA İLAÇ KULLANIMI
Çeşitli kardiyovasküler hastalıkların (hipertansiyon, angina pektoris, kalp yetmezliği, periferik damar hastalıkları vb.) nedenleri, bu hastalıklarda kullanılan ilaçların etki ve yan etki şekilleri, diğer ilaçlarla etkileşimleri, hastada var olan diğer hastalık durumlarında (diyabet, tiroid, addison gibi çeşitli endokrin sistem hastalıkları, astım vb.) dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM
İlk gün diyabet hakkında genel bilgiler, hastalık izlemi, insülin ve oral antidiyabetikler ile tedavi yaklaşımları, insülin injeksiyon tekniği, insülin kalemleri, diyabetin komplikasyonları ve hasta eğitiminde, tüm hastalık tedavisinde, izleminde ve komplikasyonların önlenmesinde eczacıya düşen görevlerle ilgili bilgiler verilmektedir. Eğitimin sonunda anlatılan konuların pekiştirilmesi için vaka çalşmaları yapılmaktadır. Eğitimin ikinci gününde ise, koroner arter hastalığı risk faktörleri, dislipidemi tedavisinde eczacıya düşen görevler, hedeflerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi, iskemik hastalıklara genel bakış, tedavide kullanılan ilaçlar ve eczacının rolü konuları anlatılmaktadır. Konuların pekişmesi için vaka çalışmaları yapılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Eczacıların çok merak ettiği ve çok sayıda hastalarının olduğu osteoporoz, menopoz, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, tiroit ve paratiroit fonksiyon bozuklukları, gut, sistemik lupus eritematozus, adrenal bez hastalıkları gibi konular anlatılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde çok sık kullanılan ilaç gruplarından olan kortikosteroitler ve NSAİİ’ler ayrıca birer ders konusu olarak detaylı olarak ve karşılaştırmalı örneklerle, güncel literatür bilgisiyle sunulmakta ve anlatılan tüm konularla ilgili etüt çalışmaları yapılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Bu eğitimde; genel antibiyotik kullanım prensipleri, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, menenjit, hepatit gibi güncel konular ve bunların tedavisinde eczacının görevleri anlatılmakta, bu hastalıklar için uygulanan tedavi yaklaşımları, klinikteki uygulamalar, korunma ve aşılanma ilkeleri yine etüt çalışmalarıyla ve görsel öğelerle sunulmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ENDOKRİN HASTALIKLAR
Eczacıların çok merak ettiği ve çok sayıda hastalarının olduğu osteoporoz, menopoz, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, tiroit ve paratiroit fonksiyon bozuklukları, gut, sistemik lupus eritematozus, adrenal bez hastalıkları gibi konular anlatılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde çok sık kullanılan ilaç gruplarından olan kortikosteroitler ve NSAİİ’ler ayrıca birer ders konusu olarak detaylı olarak ve karşılaştırmalı örneklerle, güncel literatür bilgisiyle sunulmakta ve anlatılan tüm konularla ilgili etüt çalışmaları yapılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
Yaşlanmaya neden olan mekanizmalarla ilişkili teoriler, yaşlı grupta ilaca bağlı en yaygın gözlenen sorunlar, geriatrik popülasyonda yüksek oranda görülen hastalıklarda ilaç kullanımı ve ilaç etkileşmelerin hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

HAMİLELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ
Eczacıları ilaç, vitamin ve minerallerin gebelikte ve laktasyon döneminde kullanımıyla ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM
Astım ve KOAH hastalarında farmasötik bakım yapabilmek için bir eczacıya gerekli olan temel hastalık bilgisi, güncel kılavuzlar eşliğinde tedavi seçenekleri, korunma yolları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile pratik ilaç bilgisi verilmekte, olgu çalışmalarıyla eczacının rolü ve inhaler cihazların kullanımı gösterilmektedir.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

HİPERTANSİYONDA FARMASÖTİK BAKIM
Hipertansiyonun tanımı, tedavisi ve eczacının bu konudaki rolünün anlatıldığı 1 günlük eğitim programında çeşitli vaka ve etüt çalışmaları yer almaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ADLİ ECZACILIK
Adli bilimler ve çalışma alanları, Ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler, Adli eczacılık, Adli eczacının görev ve sorumlulukları, Olay yeri inceleme, Adli Toksikoloji, Alkol zehirlenmeleri, Doping maddelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, Bitkilerle zehirlenmeler, Salon bitkileri ve Mantar zehirlenmeleri, Türkiye’de bitki zehirlenmeleri ve değerlendirilmesi, Bitkisel ilaçlar ve nutrasötiklerde risk değerlendirmeleri, Bitkisel ilaç, gıda desteği-ilaç etkileşmeleri, Eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli sorunlardan örnekler ve Eczacının adli bilirkişi olarak verdiği hizmetler hakkında bilgilendiren eğitim programı.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Bu eğitim programında, eczacılık pratiği bakımından güncel ve önemli bir konu olan antidepresan ilaçlar etki düzenekleri, riskli gruplarda kullanım emniyetleri ve sık karşılaşılan bir sorun olan cinsel işlev bozuklukları bakımından güncel bilimsel veriler çerçevesinde değerlendirilecek ve izleyici kitle bilgilendirilecektir.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER
Bu eğitim programında; eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazların tanımı, sınıflandırılması ve EC direktifi, eczane ve hastanelerde bulunan tıbbi cihazlar, medikal ürünler, sağlık aksesuarları, radyoaktif olan ve olmayan tıbbi gazlar, CE işareti ve yönetmelikler, yasal düzenlemeler, tıbbi cihazların sterilizasyonu, tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü konuları üzerinde durulacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

MADDE BAĞIMLILIĞI
Bu eğitim programında, halk sağlığı ve eczacılık pratiği açısından önemli bir konu olan madde bağımlılığının beyinde nasıl oluştuğu, tedavi ve mücadele yöntemleri, önlenmesi ve madde bağımlılığı konusunda bilimsel çerçevede güncel ve eczacının pratikte kullanabileceği bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

İLAÇ VE ECZACILIK BİLİM ETİK

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI
Bu eğitim programında; sık karşılaşılan cilt sorunları ve cilt hastalıklarının (akne, rozase, pişik, egzema, seboreik dermatit, sedef, vitiligo, impetigo, yanık, uçuk, siğil, nasır, mantar, uyuz, bit vb) farmakoterapisi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu ilaçların kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar ve eczacının rolü vurgulanacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

FİTOTERAPİ
Bitkilerle tedavi (Fitoterapi) ve uygulama şekilleri, eczanede tıbbi çaylar, hazırlanışı ve kontrolü, solunum yolları, kalp-damar sistemi ve sinir sistemi rahatsızlıklarında, üriner sistem rahatsızlıklarında ve zayıflamada, sindirim sistemi/karaciğer safra rahatsızlıklarında ve geriatrik rahatsızlıklarda fitoterapi ve ilaç etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ÜREME SAĞLIĞI

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ECZANEDE NÖROPAZARLAMA
NöroPazarlama; 2000’li yıllarda gelişen; insan beynindeki karar verme süreçlerinin, sosyal etkileşimlerin ve duygularının incelendiği araştırmaların bütünüdür. Bilinçaltı tepkileri, kişinin zihinsel durum ve değişiklikleri, bir mesajın hatırlanabilme düzeyi, bir uyarıcıya olan ilgi ve beğeninin derecesi, uyandırdığı duyguların niteliği, NöroPazarlama sayesinde artık ölçülebilmektedir. Günümüzün dinamik Eczane ortamında, NöroPazarlama esasları ile güven oluşturma, hasta odaklı iletişim, ikna ve satış verimliliğini olumlu etkileyerek, hizmet sırasında ve sonrasında Eczane performansında artış sağlamak konuları üzerinde durulacaktır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Hasta İlişkilerinde Etkili İletişim Teknikleri, Hasta Memnuniyetinde Hassas Değerler, Profesyonel Davranış Becerileri,•Zor Hastalarla Başa Çıkma Yöntemleri, Duygu Yönetimi, İletişim’de Beden Dili ile Duygusal Zeka ve Etkin Kullanımı konuları üzerinde durulmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ECZACI VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI
* Sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin hukuki boyutu, sözleşmesel sorumluluğunun ceza ve tazminat boyutu * Sağlık çalışanının hastayı karşılama şekli * Reçete verme sorumluluğu * Hastaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı yasal durum * Eczacının tıbbi müdahalesinde yasal boyut * Sağlık çalışanı hakları * Hasta bilgi güvenliği * Sağlık çalışanlarına karşı şiddette ele alınması gereken unsurlar * Eczanede soruşturma ve kovuşturmada karşı savunma nasıl yapılır.? * Eczaneye özel vaka örnekleri konuları ayrıntılı olarak anlatılır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ECZANE VE ECZACI DANIŞMANLIĞI
Serbest Piyasa ve Eczane Dinamikleri, Eczanelerde Değişim, Hasta Odaklı Eczacılık, Farmasötik Bakım Esasları, Kronik Hastalıklarda Danışmanlık, Reçete Danışmanlığı, Eczane Uygulamaları, Eczacı Ajandası Yıl, Ay, Hafta Planlama, Sağlıkta Özel Günler, Örnek Olgu Çözümleri konuları bu eğitimde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

ETKİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
İnternet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli uğrak yeri sosyal medya siteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar her an bilgisayara ve internete ulaşabilmekte hatta bunları ceplerinde taşımaktadırlar. Bundan dolayı her an sosyal medya profillerini ve arkadaşlarının etkileşimlerini takip edebilmektedirler. İşte bu yüzden günden güne hayatımızın her alanına girmeye başlayan sosyal medyayı etkin nasıl kullanabiliriz? Sosyal medyanın gücünü nasıl keşfederiz? Facebook, Twitter, Linkedin, Snap Chat vb. alanların birbirinden farkları nedir? Kişisel sosyal medya hesaplarımı daha etkin nasıl kullanabilirim? Kurumsal hesapların yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz vb…
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN 2 SAAT

İLETİŞİM TEKNİKLERİ
İş hayatında iletişimde profesyonel kurallar, sihirli kelimeler ve yasak kelimeler, ses tonunu doğru kullanma, karşılama ve uğurlama kuralları, soru sorma ve etkili dinleme teknikleri, empati yapma ve geri besleme teknikleri, etkin iletişim ve beden dili konuları anlatılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ
Eğitimde amacı katılanlara ekipleri ile ilgili müşteri ilişkilerini kurma ve planlama aktivitelerini öğretmek, sistematik ve planlı bir şekilde operasyon planlarını hazırlamayı göstermektedir. Örnek durumları inceleyerek stratejik aktivite planları oluşturmayı, şirket içi eylem takımları kurulmasını ve bu ekibin yönetilmesini göreceksiniz. Bu eğitim sonunda şirket kaynaklarının doğru kanalize edilerek, doğru ekiplerin seçilip, verimli operasyon stratejileri geliştirmesi sağlanacaktır. Vaka çalışmaları sayesinde, operasyon ekibini çok daha güçlü hale getirebilir ve daha iyi iş sonuçları yaratabilirsiniz.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

MÜZAKERE TEKNİKLERİ
Bu eğitimde müzakere teknikleri ve çatışma yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. Başarılı bir müzakerenin temelini oluşturan prensipleri ve kritik parçaları daha iyi anlamak, gelecekteki tüm müzakerelerde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için uygulamalar ile yetkinlikleri geliştirmek anlatılmaktadır. Çatışmaların çözülmeden sürmesi durumunda kızgınlıklar-küskünlükler gelişecektir. Yöneticiler kurum içi ve dışındaki çatışmaları çözmek için bazı yetkinliklere sahip olmalıdır. Bu eğitimde bu yetkinliklerinizi geliştireceksiniz.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

SUNUM TEKNİKLERİ
Etkili sunum yapmak, toplum karşısında ilgi çekecek konuşmalar yapmak için içerik ve görsel hazırlamak yanında, sesinizi ve beden dilinizi nasıl kullanacağınızı, kıyafetten, kullanacağınız sunum araçlarına kadar neler yapmanız gerektiğini bu eğitimde göreceksiniz. Bu eğitimde yapılan hataları uygulamalı olarak düzeltmek ve olumlu alışkanlıklar edinmek şansına kavuşabilirsiniz.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

KATEGORİ & GÖRSEL YÖNETİMİ
Değerli müşteri nasıl anlaşılır? Gerçek karar vericiler nasıl bulunur ve ilişki kurulur? Aday müşteri nasıl değerlendirilir ve ihtiyaçları nasıl öğretilir? Teklifiniz nasıl cazip hale getirilebilir? Satış nasıl kapatılabilir ve sipariş alınır? Yeni bir müşteri siparişi ile başlayan ilişki nasıl kalıcı ve karlı bir hale getirilir? Mağaza içinde neler yapmalıyız? POP nasıl kullanılır, renkler ve koku ne etki yapar? Güvenlik alanı nasıl düzenlenmelidir? Trafik akışına göre ürün en doğru yerde ne teşhir etmeliyiz? Konuları anlatılmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

KUŞAKLARARASI İLETİŞİM

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

GÜVENLİ YAŞAM
Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını anlatılmaktadır.Güvenli Yaşam eğitiminin içereği Genel Afet Bilinci, Deprem, Sel, Heyelan, Çığ, Afetlerde Zarar Azaltma, İlkyardım konularıdır.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN 6 SAAT

KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM
Klinik Eczacılık/Farmasötik Bakım Tedavisi’nde Eczacının Rolü konularında  bilgilendirilmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır

-Eczanelerde Hasta Odaklı Hizmetlerin Yaygınlaştırılması İçin Mesleki Beceriler ve Temel Yaklaşımlar
-Eczanede Sık Görülen Sorunlara Klinik Eczacı Yaklaşımı
-Endokrin ve Metabolik Hastalıklarda Eczacı Danışmanlığı
-Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Tedavide Eczacı
(Her konu başlığı 2 gün 18 saattir)

EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN 18 SAAT

TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEDULAYA ÜRÜN GİRİŞİ ORTOPEDİK ÜRÜNLERİN TANITIMI, UYGULANMASI VE SATIŞI

Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında medulaya ürün girişi, ortopedik ürünlerin tanıtımı, uygulanması ve satışı konuları üzerinde durulmaktadır. 


 


EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün 4 saat
 
 
 
 
 
 
 
 Turkish Journal Of
Pharmaceutical Sciences